Centralne Laboratorium Drogowo-Kolejowe
Sp. z o.o.

Zakres badań

Badania polowe gruntów
Badanie płytą VSS, Id-3, PN-S-02205;
Badanie modułu Evd, procedura własna;
Wiercenia badawcze PN-B-04452;
Sondowania dynamiczne sondą lekką PN-EN 22476-2; PN-B-04452.

Badania polowe kruszyw i mieszanek niezwiązanych i związanych hydraulicznie
Badanie nośności płytą VSS, Id-3, procedura własna;
Badanie modułu Evd, procedura własna;
Badania Westergaard;
Badania sondą Panda.