Świadectwo Charakterystyki Energetycznej BudynkówZamów świadectwo

Chcesz zamówić świadectwo energetyczne?

Potrzebujesz więcej informacji ?

Skontaktuj się z nami dzwoniąc pod numer +48 519 573 875 lub wysyłając mail na adres : laboratorium@cldk.eu - nasi eksperci przeprowadzą Cię przez proces składania zamówienia lub skontaktują się z administracją Twojej nieruchomości w celu pozyskania niezbędnych informacji. Następnie dane zostaną przekazane audytorowi, który przygotuje dla Ciebie świadectwo.

Kiedy potrzebujesz świadectwa?

Sprzedaż i wynajem

Zgodnie z ostatnią poprawką do regulacji prawnych datowaną na 29 sierpnia 2014 roku, która weszła w życie 28 kwietnia 2023 roku, każda transakcja dotycząca nieruchomości wymaga obecnie obowiązkowego dostarczenia świadectwa charakterystyki energetycznej. Ten dokument staje się kluczowym elementem w procesie sprzedaży lub wynajmu budynków, stanowiąc nieodzowną informację dla potencjalnych nabywców lub najemców.

Zakończenie budowy

Na skutek wprowadzenia nowych uregulowań prawnych, staje się obligatoryjne dołączenie kopii świadectwa energetycznego do zawiadomienia o finalizacji budowy lub do wniosku o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Te środki zapewniają kompletność dokumentacji niezbędnej w procesach związanych z nowymi konstrukcjami budowlanymi, podkreślając istotność aspektów energetycznych w kontekście zrównoważonego rozwoju i efektywności energetycznej.

Dofinansowanie “Moje Ciepło”

Również w ramach wielu programów, dotacji oraz dofinansowań, jak na przykład w renomowanym programie "Moje Ciepło", konieczne jest przedstawienie świadectwa charakterystyki energetycznej. Jest to nieodzowny dokument potwierdzający efektywność energetyczną budynku, który decyduje o spełnieniu kryteriów wymaganych w celu uzyskania wsparcia finansowego lub beneficjów oferowanych przez te programy.

Wybierz Rodzaj Nieruchomości

Najcząściej zadawane pytania

Czy realizujemy zlecenia z terenu całej Polski?

Nasza działalność skupia się wyłącznie na obszarze Mazowsza. Mamy bazę wykwalifikowanych audytorów działających w tym regionie, którzy są gotowi do świadczenia usług lokalnie oraz obsługi zamówień internetowych.

Czy osoby wystawiające dokumenty posiadają odpowiednie uprawnienia?

Tak - posiadają odpowiednie państwowe uprawnienia, certyfikaty i kwalifikacje, są zarejestrowani w ministerialnym rejestrze osób uprawnionych do wystawiania świadectw charakterystyki energetycznej (MRiT), posiadają wymagane przez prawo ubezpieczenie OC. Przed każdym wysłaniem, dokładnie sprawdzamy jakość każdego wykonanego świadectwa i audytu, zapewniając pełne zgodność z normami prawno-technicznymi.