Centralne Laboratorium Drogowo-Kolejowe
Sp. z o.o.

Zakres badań

Badania polowe geotechniczne i geologiczne
Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu i warstw konstrukcji drogowej;
Wiercenia badawcze w podłożu gruntowym;
Wiercenia geologiczne rdzeniowe;
Sondowania dynamiczne SD;
Sondowania statyczne CPT; CPTu ; Panda 2;
Pomiar moduł odkształcenia VSS płytą 30cm;60cm; 76cm;
Pomiar dynamicznego modułu odkształcenia Evd płytą 30cm.