Centralne Laboratorium Drogowo-Kolejowe
Sp. z o.o.

Firma Centralne Laboratorium Drogowo Kolejowe Sp. z o.o. (CLDK) specjalizuje się w przeprowadzaniu wysokojakościowych badań z zakresu inżynierii komunikacyjnej. Nasz zespół laboratoryjny zajmuje się kompleksowymi analizami gruntów, kruszyw i betonów, przygotowuje ekspertyzy oraz opinie techniczne w obszarze budownictwa drogowego i kolejowego, włączając w to także opinie sądowe. CLDK pełni funkcję nadzoru naukowo-badawczego nad różnorodnymi inwestycjami inżynierskimi, a jego zakres obejmuje m.in. obliczenia wzmocnień podłoża oraz projektowanie mieszanek stabilizacji gruntów i kruszyw.

Nasze laboratorium dokonuje rzetelnej oceny jakości używanych materiałów budowlanych, takich jak grunty, kruszywa i betony, a także przeprowadza skrupulatną kontrolę jakości realizowanych prac ziemnych, podbudów drogowych oraz podtorza kolejowego. Wszystkie badania w CLDK są wykonywane zgodnie z obowiązującymi normami, jak również z zastosowaniem własnych procedur i spełnieniem indywidualnych wymagań branżowych, takich jak Id-3 dla kolei oraz WT-4 i WT-5 dla dróg.

Centralne Laboratorium Drogowo Kolejowe Sp. z o.o. (CLDK) zatrudnia wykwalifikowanych pracowników o solidnym wykształceniu technicznym, posiadających wieloletnie doświadczenie zarówno laboratoryjne, jak i terenowe w obszarze geotechniki, badań nad kruszywami, mieszanek związanych hydraulicznie oraz betonów. Zespół naszego laboratorium zdobył cenne doświadczenie badawcze, obsługując różnorodne kontrakty w zakresie budownictwa drogowego i kolejowego, sięgające aż początków lat 90., gdy rozpoczęto powszechną modernizację linii kolejowych oraz budowę autostrad w Polsce.

Laboratorium CLDK wdrożyło systemy jakości, które zostały uwzględnione w opracowanych Programach Zapewnienia Jakości (PZJ), dostosowanych indywidualnie do specyfiki realizowanych kontraktów budowlanych. Nasze laboratorium dysponuje dwiema halami o powierzchni 150 m2 każda, wyposażonymi w monitorowane środowisko, sprzęt laboratoryjny oraz niezbędny sprzęt do badań terenowych. Wszystkie używane urządzenia badawcze posiadają wymagane świadectwa metrologiczne, karty wzorcowań oraz sprawdzeń, co potwierdza ich zgodność z najwyższymi standardami jakości.