Centralne Laboratorium Drogowo-Kolejowe
Sp. z o.o.


Świadectwo charakterystki energetycznej 2024 - certyfikat na nieruchomość, świadectwo energetyczne Warszawa


Czym jest świadectwo charakterystyki energetycznej budynku?


Świadectwo energetyczne to dokument zawierający informacje dotyczące efektywności energetycznej nieruchomości. Jest to istotny dokument, który dostarcza informacji o zużyciu energii przez budynek.


Dlaczego warto posiadać świadectwo energetyczne? 


Posiadanie tego dokumentu pozwala ocenić, jak skuteczne jest ogrzewanie budynku oraz ocenić potencjał na zminimalizowanie kosztów związanych z energią.


Jakie są klasy energetyczne w świadectwach energetycznych? 


Klasy energetyczne określają efektywność energetyczną budynku, gdzie klasa A oznacza najbardziej efektywny budynek, a klasa G - najmniej efektywny.


Jak uzyskać świadectwo charakterystyki energetycznej w 2024?


Można zamówić je u specjalistów zajmujących się sporządzaniem tego typu dokumentów. Warto w takim przypadku skontaktować się z naszym biurem, laboratorium@cldk.eu aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje.


Co zrobić w przypadku braku świadectwa charakterystyki energetycznej?


W przypadku braku tego dokumentu, konieczne jest jego sporządzenie. Jest to ważny krok, aby spełniać obowiązki prawne związane z energetyką budynków.


Jakie są kroki do uzyskania świadectwa charakterystyki energetycznej?


Proces uzyskania świadectwa wymaga zbadania charakterystyki energetycznej budynku oraz sporządzenia profesjonalnego raportu, który potwierdzi efektywność energetyczną.


Czym jest centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków?


Centralny rejestr zawiera informacje o efektywności energetycznej różnych budynków, umożliwiając wgląd w charakterystyki energetyczne poszczególnych obiektów.


Jak sprawdzić charakterystykę energetyczną budynku w centralnym rejestrze? 


Poprzez wyszukiwanie po numerze identyfikacyjnym budynku można sprawdzić jego charakterystykę energetyczną w centralnym rejestrze, co jest użyteczne przy analizie efektywności energetycznej obiektu.


Jakie są korzyści korzystania z centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków?


Dzięki centralnemu rejestrowi łatwiej jest monitorować efektywność energetyczną budynków oraz podejmować działania mające na celu poprawę efektywności energetycznej.


Jakie są obowiązki związane z certyfikatem energetycznym? jaka jest kara za brak świadectwa i czy grozi grzywna?


W Polsce obowiązki związane z certyfikatem energetycznym (świadectwem charakterystyki energetycznej) są określone w ustawie o charakterystyce energetycznej budynków. Każdy budynek oddawany do użytkowania po raz pierwszy musi posiadać świadectwo charakterystyki energetycznej. Budynki sprzedawane lub wynajmowane również muszą mieć aktualne świadectwo energetyczne. Właściciel lub zarządca budynku musi przedstawić świadectwo charakterystyki energetycznej nabywcy lub najemcy przy sprzedaży lub wynajmie budynku. Kopia świadectwa powinna być dołączona do aktu notarialnego w przypadku sprzedaży nieruchomości. Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne przez 10 lat, chyba że nastąpią zmiany w budynku, które mogą wpływać na jego charakterystykę energetyczną. W takim przypadku konieczna jest aktualizacja świadectwa.

Brak świadectwa charakterystyki energetycznej w sytuacjach, gdy jest ono wymagane (np. sprzedaż, wynajem), może skutkować nałożeniem grzywny. Grzywna może być nałożona na właściciela lub zarządcę budynku, jeśli nie przedstawią wymaganego świadectwa nabywcy lub najemcy. Organy nadzoru budowlanego oraz inne właściwe organy mogą przeprowadzać kontrole w celu sprawdzenia zgodności z przepisami dotyczącymi świadectw charakterystyki energetycznej. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów, mogą one nałożyć kary administracyjne.

Przepisy dotyczące obowiązków i kar związanych ze świadectwami charakterystyki energetycznej są zawarte w ustawie z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U. z 2020 r. poz. 213, z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku oraz lokalu mieszkalnego z dnia 27 lutego 2015 r. Przestrzeganie tych przepisów ma na celu zwiększenie efektywności energetycznej budynków, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz obniżenie kosztów eksploatacyjnych dla właścicieli i użytkowników budynków.


Czy certyfikat energetyczny jest ważny we wszystkich krajach UE? 


Tak, certyfikat energetyczny jest ważny w całej Unii Europejskiej i spełnia funkcję informacyjną dotyczącą efektywności energetycznej budynków.


Jak często należy aktualizować certyfikat energetyczny budynku? 


Certyfikat energetyczny budynku należy aktualizować co 10 lat, aby odzwierciedlał bieżącą efektywność energetyczną obiektu.


Jakie są elementy brane pod uwagę przy opracowywaniu charakterystyki energetycznej budynku? 


Podczas opracowywania charakterystyki energetycznej brane są pod uwagę m.in. izolacja budynku, efektywność systemów ogrzewania oraz zużycie energii.


Jakie są technologie zwiększające wydajność energetyczną budynku wg charakterystyki energetycznej? 


Technologie zwiększające wydajność energetyczną budynku, zgodnie z charakterystyką energetyczną, obejmują różnorodne rozwiązania zarówno w zakresie konstrukcji, jak i instalacji technicznych. Oto najważniejsze z nich:


1. Izolacja termiczna:
   - Ściany zewnętrzne: Wysokiej jakości materiały izolacyjne, takie jak styropian, wełna mineralna, pianka poliuretanowa.
   - Dachy i stropy: Izolacja termiczna dachów, poddaszy i stropów przy użyciu odpowiednich materiałów izolacyjnych.
   - Podłogi: Izolacja termiczna podłóg na gruncie i podłóg nad nieogrzewanymi pomieszczeniami.


2. Wymiana okien i drzwi:
   - Montaż okien o niskim współczynniku przenikania ciepła (U), z szybami termoizolacyjnymi i ramami o wysokiej izolacyjności.
   - Drzwi zewnętrzne z dobrą izolacyjnością termiczną.


3. Systemy ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC):
   - Pompy ciepła: Wykorzystanie energii z powietrza, ziemi lub wody do efektywnego ogrzewania i chłodzenia.
   - Kotły kondensacyjne: Wysokoefektywne kotły gazowe lub olejowe, które odzyskują ciepło z spalin.
   - Systemy wentylacji z rekuperacją: Urządzenia odzyskujące ciepło z powietrza wywiewanego i przekazujące je do powietrza nawiewanego.
   - Klimatyzatory inwerterowe: Urządzenia klimatyzacyjne o zmiennej wydajności, dostosowujące pracę do rzeczywistego zapotrzebowania na chłodzenie lub ogrzewanie.


4. Energia odnawialna:
   - Panele fotowoltaiczne: Instalacje do produkcji energii elektrycznej z promieniowania słonecznego.
   - Kolektory słoneczne: Urządzenia do podgrzewania wody użytkowej lub wspomagania systemu grzewczego.
   - Turbiny wiatrowe: Małe turbiny wiatrowe do produkcji energii elektrycznej.


5. Inteligentne systemy zarządzania energią:
   - Systemy automatyki budynkowej (BMS): Monitorowanie i zarządzanie zużyciem energii, optymalizacja pracy systemów HVAC i oświetlenia.
   - Termostaty programowalne: Urządzenia do zarządzania temperaturą w pomieszczeniach z możliwością programowania harmonogramu ogrzewania i chłodzenia.


6. Oświetlenie energooszczędne:
   - Technologia LED: Żarówki i lampy LED, które zużywają znacznie mniej energii niż tradycyjne źródła światła.
   - Czujniki ruchu i obecności: Automatyczne włączanie i wyłączanie oświetlenia w zależności od obecności osób w pomieszczeniu.


7. Materiały budowlane o niskiej emisyjności:
   - Stosowanie materiałów budowlanych o niskiej emisyjności, które zmniejszają zapotrzebowanie na energię potrzebną do ogrzewania i chłodzenia.


Wprowadzenie tych technologii może znacząco obniżyć zużycie energii w budynkach, przyczyniając się do zmniejszenia kosztów eksploatacji oraz emisji gazów cieplarnianych.


Jak ocenić efektywność energetyczną budynku na podstawie charakterystyki energetycznej?


Na podstawie charakterystyki energetycznej można ocenić zużycie energii, skuteczność systemów ogrzewania oraz potencjał poprawy efektywności energetycznej budynku.


autor Michał Mitrut