Centralne Laboratorium Drogowo-Kolejowe
Sp. z o.o.

Ogólna zasada metody polega na wykonaniu penetracji małośrednicową sondą dynamiczną i wyznaczeniu wskaźnika nośności CBR. Do określania CBR stosowane są dwa rodzaje sond: DCP i PANDA. W przypadku badania DCP używa się stałej energii poprzez zrzut 8 kg ciężarka ze stałej wysokości, natomiast w sondzie PANDA 2 stosowana jest zmienna energia, którą można dopasować do aktualnej nośności gruntu. Dysponując wskaźnikiem nośności CBR możliwe jest wyznaczenie modułu sprężystości E ze znanych zależności empirycznych, np. wg Id-3 lub innych stosowanych na świecie. Zaletą sondowań, w przypadku podłoża warstwowego jest możliwość ustalenia nośności dla każdej warstwy oddzielnie bez konieczności przeciwwagi i zamknięć torowych jak w przypadku tradycyjnych badań VSS [1] Igo-1 Wytyczne badań podłoża dla potrzeb budowy i modernizacji infrastruktury kolejowej. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Warszawa 2016 r. [2] Id-3 WARUNKI TECHNICZNE utrzymania podtorza kolejowego. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Warszawa 2009 r. [3] ASTM D6951/D6951M-09 Standard Test Method for use of the dynamic cone penetrometer in shallow pavement applications. [iv] XP P 94-105 Sols : Reconnaissance et essais. Contrôle de la qualité du compactage. Méthode au pénétromètre dynamique à énergie variable — Principe et méthode d'étalonnage du pénétromètre Exploitation des résultats — Interprétation

autor Michał Mitrut

nowa maszyna