Centralne Laboratorium Drogowo-Kolejowe
Sp. z o.o.

Zakres badań

Betony i mieszanki betonowe
Wytrzymałość na ściskanie wg norm PN-EN 12390-3;
Oraz PN-88-06250;
Wytrzymałość na zginanie, PN-EN 12390-5;
Wytrzymałość na rozciąganie met. rozłupywania, PN-EN 12390-6;
Nasiąkliwość, PN-88-06250;
Wodoprzepuszczalność, PN-88-06250;
Mrozoodporność, PN-88-06250;
Głębokość penetracji wody pod ciśnieniem, PN-EN12390-8;
Konsystencja mieszanki betonowej, PN-EN 12350-2;
oznaczenia zawartości powietrza wg PN-EN 12350-7.