Centralne Laboratorium Drogowo-Kolejowe
Sp. z o.o.

Zakres badań

Masy bitumiczne
Gęstość objętościowa wg norm PN-EN 12697-5 ; PN-EN 12697-6;
Zawartość wolnej przestrzeni (obliczeniowo) wg norm PN-EN 12697-8;
Zawartość lepiszcza (ekstrakcja), wg norm PN-EN 12697-1;
Skład ziarnowy, PN-EN 933-1;
Pobranie próbek nawierzchni drogowych, PN-EN-12697-27.
Ocena nośności istniejącej konstrukcji, badania ugięć sprężystych nawierzchni podatnych przy użyciu belki Benkelmana wg normy BN-70/8931-06
Projektowanie wzmocnienia nawierzchni drogowych.